ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

global_children.jpg

     (Λοιμωδών) και στο Νοσ. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

     Μ.Ε.Ν.Ν. (Μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών) των Νοσ. Γ. Παπαγεωργίου και Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης.

                              ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ